CHLOORTABLETTEN PS90 - 200 G - 5 KG

Gebruiksaanwijzing:

Deze chloortabletten zijn uitsluitend bestemd voor de ontsmetting van zwemwater. Meet de chloor-, pH-en cyaanzuurwaarden aan de hand van een testset. Breng de pH waarde van het water tussen 7.0 en 7.4 en controleer of het cyaanzuurgehalte lager is dan 70 mg/l (70 ppm). Voeg bij nieuw water 2-3 tabletten per 10m³ toe. Gebruik 1-2 tabletten per 4 tot 6 dagen voor een continue chlorering: aanbevolen waarde is 1-2 ppm. Bij voorkeur in de open lucht gebruiken bij afwezigheid van wind. Altijd via de skimmer of een doseervlotter toevoegen, de tablet nooit rechtstreeks in het water werpen! Nooit water aan het product toevoegen of met andere chemicaliën mengen! Uit de buurt van zuren, goed afgesloten, op een koele, droge, goed geventileerde plaats bewaren. De lege verpakking goed met zwembadwater spoelen alvorens de verpakking weg te gooien.

63,00 €